Profil spoločnosti

Spoločnosť IGES, s.r.o. vznikla v roku 2003, zaoberá sa komplexnými geodetickými a kartografickými činnosťami predovšetkým v oblasti investičnej výstavby a katastra nehnuteľností, činnosťami v oblasti životného prostredia (EIA, SEA), s pôsobnosťou na celom území SR.

Sme tu pre Vás, radi Vám poskytujeme kompletný servis od vypracovania geometrických plánov, zameraní pre projekt, poradenstvo a zostavenie zmlúv na zápis alebo vklad do katastra nehnuteľnosti. V oblasti životného prostredia realizujeme množstvo projektov EIA/SEA na celom území SR.  Realizované práce sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov s dlhoročnými odbornými skúsenosťami.  

Pracujeme na Vašich projektoch, ktorými si túžite splniť Vaše celoživotné sny - veľké i malé stavby.  Tešíme sa, že nám dlhodobo prejavujete dôveru a my sa Vám za to odmeňujeme kvalitnou, spoľahlivou a zodpovednou prácou za prijateľné ceny.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010 IGES s.r.o.