Profil spoločnosti

Spoločnosť IGES, sro vznikla v roku 2003, zaoberá sa komplexnými geodetickými a kartografickými činnosťami predovšetkým v oblasti investičnej výstavby a katastra nehnuteľností, s pôsobnosťou na celom území SR.

Sme tu pre vás, radi vám poskytujeme kompletný geodetický servis od vypracovania geometrických plánov, zamerania pre projekt, budovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie stavebných objektov, vyhotovovanie kompletnej geodetickej dokumentácie, poradenstvo a zostavenie zmlúv na zápis alebo vklad do katastra nehnuteľností. Realizované práce sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov s dlhoročnými odbornými skúsenosťami.  

Pracujeme na vašich projektoch, ktorí si želajú splniť Vaše celoživotné sny - veľké i malé stavby. Tešíme sa, že nám dlhodobo prejavujete dôveru a my sa vám za to odmeňujeme kvalitnou, spoľahlivou a zodpovednou prácou za prijateľné ceny.

 

 

 

 

 

 

 

Autorské práva 2010 IGES sro