Oceňovanie nehnuteľností, znalecké činnosti:

  • Viac ako 800 znaleckých posudkov.
  • Firma je zmluvným partnerom Tatra banky, a.s. na vyhotovovanie znaleckých posudkov a obhliadok nehnuteľností.