Kontaktné informácie
 

Sídlo spoločnosti: IGES, sro, Dr. Bodického 13, 900 01 MODRA, Slovenská republika

IČO: 35888466, IČ DPH: SK2021833385
Obchodný register vedený pri Okresnom súde, Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 31981 / B

Peňažný ústav:
TATRA BANKA, č. účtu: 2625061152/1100, SWIFT: tatrskbx, IBAN: sk49 1100 0000 0026 2506 1152

tel./fax: +421 904 567 334

GPS: 48 ° 17'07.495 "N 17 ° 15'20.034" E

Geodetické činnosti:
Ing. Ladislav Somorovský, mob: +421 904 567 334, mail: 
iges@iges.sk 

mail: iges@iges.sk                  web: www.iges.sk


Zväčši mapu