Kontaktné informácie
 

Sídlo spoločnosti: IGES, s.r.o., Komenského 29, 902 01 PEZINOK, Slovenská republika

IČO: 35888466, IČ DPH: SK2021833385
Obchodný register vedený pri Okresnom súde, Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 31981/B

Peňažný ústav:
TATRA BANKA, č. účtu: 2625061152/1100, SWIFT: tatrskbx, IBAN: sk49 1100 0000 0026 2506 1152

Kancelárie: Komenského 29, 902 01 PEZINOK
tel./fax: +421 (33) 647 55 19

GPS: 48°17'07.495"N 17°15'20.034"E

Geodetické činnosti:
Ing. Ladislav Somorovský, mob: +421 904 567 334, mail: somorovsky@iges.

Životné prostredie/EIA/:                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Ladislav Somorovský, mob: +421 904 567 334, mail: iges@iges.sk

mail: iges@iges.sk                 web: www.iges.sk


Zväčši mapu